0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Phụ kiện thay thế bảo trì bảo dưỡng chữa cháy khí Nittan C02 (JP) – Nittan Nhật bản  
Phụ kiện thay thế bảo tì bảo dưỡng cho hệ thống chữa cháy khí Nittan C02
      + Phụ kiện cho van bình chứa khí C02 68L hoặc 82.5L: bộ phận động, màng chắn, vòng chèn màng chắn
      + Phụ kiện cho bộ mở van đầu bình: chốt an toàn, niêm phong chốt an toàn
      + Phụ kiện cho van bình khởi động: bộ phận động, màng chắn, vòng chèn màng chắn
      + Phụ kiện cho van an toàn: màng chắn, vòng chèn màn chắn
      + Cáp nối cho GNC-1PE trong bộ kích hoạt khởi động xả khí chữa cháy
      + Van đầu bình chứa khí kèm ống si phông
      + Van đầu bình chứa khí không kèm ống si phông
      + Dây và niêm phong
      + Tấm mặt bảo vệ nút ấn xả khí bằng tay
     + Bo mạch điều khiển chung cho tủ trung tâm chữa cháy khí
Tiêu chuẩn Nhật bản
Nhà SX : Hãng Nittan Nhật bản