0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Key mở mã cài phần mềm kết nối với hệ thống quản lý toàn nhà BACnet cho hệ thống báo cháy địa chỉ “Nittan Spera” NFU-7000 và NFU-7000L

Các thiết bị cài đặt phần mềm cho tủ báo cháy địa chỉ Nittan Spera Model NFU-7000 và NFU-7000L (UL) – Nittan Nhật bản /G7

Là một hệ thống quản lý và báo cháy tiên tiến, xử lý phần mềm, giám sát và điều khiển, kết nối BACnet  - Hãng Nittan Nhật bản/G7