0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Phần mềm báo cháy địa chỉ Nittan Evolution 1 - Nittan Nhật bản /G7  

Phần mềm lên cấu hình và điều khiển hệ thống báo cháy địa chỉ Nittan Evolution 1 là phần mềm ma trận nhân quả phức hợp có thể được cài trên màn hình cảm ứng của tủ bằng cách sử dụng cấu trúc thực đơn hoặc bằng công cụ máy tính rồi truyền dữ liêu lên tủ.

Nhà SX: Hãng Nittan Nhật bản/G7