0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model NV001-57 ºC (68/79/93ºC), độ phản ứng tiêu chuẩn, lắp ngang tường, k=5.6, Tiêu chuẩn UL. Hãng Nittan Nhật bản

Model NV002-57 ºC (68/79/93ºC), độ phản ứng nhanh, lắp ngang tường, k=5.6, Tiêu chuẩn UL. Hãng Nittan Nhật bản

Model NV003/005-57 ºC (68/79/93ºC), độ phản ứng tiêu chuẩn, hướng lên hoặc xuống, k=5.6, Tiêu chuẩn UL. Hãng Nittan Nhật bản

Model NV004/006-57 ºC (68/79/93ºC), độ phản ứng nhanh, hướng lên hoặc xuống, k=5.6, Tiêu chuẩn UL. Hãng Nittan Nhật bản

Model NV007-57 ºC (68/79/93ºC),  lắp kín trên trần, độ phản ứng tiêu chuẩn, hướng xuống, k=5.6, Tiêu chuẩn UL. Hãng Nittan Nhật bản

Model NV008-57 ºC (68/79/93ºC),  lắp kín trên trần, độ phản ứng nhanh, hướng xuống, k=5.6, Tiêu chuẩn UL. Hãng Nittan Nhật bản

Nắp che dầu phun Sprinkler, Tiêu chuẩn UL. Hãng Nittan Nhật bản