0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model DK-PA, hỗn hợp thường và địa chỉ. Hãng DASS Hàn quốc, Giá: LH 091-320-5510

Đèn LED hiển thị, mầu trắng, điện áp 24VDC, dòng hoạt động ≤2.0mA, Hãng DASS Hàn quốc, Giá: LH 091-320-5510

Đèn LED hiển thị, mầu trắng, điện áp 24VDC, dòng hoạt động ≤2.0mA, Hãng DASS Hàn quốc, Giá: LH 091-320-5510

Đèn LED hiển thị, mầu trắng, điện áp 24VDC, dòng hoạt động ≤2.0mA, Hãng DASS Hàn quốc, Giá: LH 091-320-5510

Gồm chuông,đèn,nút ấn báo cháy thường, module địa chỉ, vỏ hộp Inox, Hãng Dass Hàn quốc, Giá: LH 091-320-5510

Model DK-800B, gồm chuông, nút ấn báo cháy thường, module địa chỉ, vỏ hộp ABS, Hãng Dass Hàn quốc, Giá: LH 091-320-5510