0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Mầu trắng, điện áp 24VDC, dòng hoạt động ≤50mA, Hãng DASS Hàn quốc, Giá: LH 091-320-5510

Mầu trắng, điện áp 24VDC, dòng hoạt động ≤50mA, Hãng DASS Hàn quốc, Giá: LH 091-320-5510

Mầu trắng, điện áp 24VDC, dòng hoạt động ≤50mA, Hãng DASS Hàn quốc, Giá: LH 091-320-5510

Đèn LED hiển thị, mầu trắng, điện áp 24VDC, dòng hoạt động ≤0.8mA, Hãng DASS Hàn quốc, Giá: LH 091-320-5510

Đèn LED hiển thị, mầu trắng, điện áp 24VDC, dòng hoạt động ≤0.8mA, Hãng DASS Hàn quốc, Giá: LH 091-320-5510

Đèn LED hiển thị, mầu trắng, điện áp 24VDC, dòng hoạt động ≤50mA, Hãng DASS Hàn quốc, Giá: LH 091-320-5510

Mầu đỏ, điện áp 24VDC,  dòng hoạt động 100mA, Hãng DASS Hàn quốc , Giá: LH 091-320-5510

Điện áp 24VDC, dòng hoạt động ≤ 50mA, Hãng DASS Hàn quốc , Giá: LH 091-320-5510

12