0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Cấp ánh sáng sự cố, khẩn cấp hoặc ánh sáng làm việc, 5W, 18 tiếng ~ 36 tiếng, Hãng DASS Hàn quốc , Giá: LH 091-320-5510

Cấp ánh sáng sự cố, khẩn cấp hoặc ánh sáng làm việc, 2.5W, 60 phút, Hãng DASS Hàn quốc , Giá: LH 091-320-5510

2.4VDC, thời gian sử dụng liên tục 300 giờ, Hãng DASS Hàn quốc , Giá: LH 091-320-5510

Loại nhỏ treo tường, 220VAC/DC3.6V 300mAh, 2W, Hãng DASS Hàn quốc , Giá: LH 091-320-5510

Loại nhỡ treo tường, 220VAC/DC3.6V 450mAh, 4W, Hãng DASS Hàn quốc , Giá: LH 091-320-5510

Loại nhỏ treo trần, 220VAC/DC3.6V 450mAh, 4W, Hãng DASS Hàn quốc , Giá: LH 091-320-5510

Loại nhỡ treo trần, 220VAC/DC3.6V 800mAh, 4W, Hãng DASS Hàn quốc , Giá: LH 091-320-5510

Loại nhỏ treo tường, 220VAC/DC7.2V 1000mAh, 7W, Hãng DASS Hàn quốc , Giá: LH 091-320-5510

12