0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model NFL-35, 35~53.5 lít/phút , áp lực xả 0.25Mpa, cao 1.5~11.5m, r=2.1m, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model FL-20, 20~29.5 lít/phút , áp lực xả 0.25Mpa, cao 3m, r=2.1m Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model Jet 2, 125 lít/phút, 52m3/phút,  áp lực tiêu chuẩn 0.4Mpa, hệ số giãn nở 400 lần, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model Jet 5, 260 lít/phút, 156m3/phút,  áp lực tiêu chuẩn 0.6Mpa, hệ số giãn nở 600 lần, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản

Model DP/DU-72, quay lên hoặc quay xuống, r2.3m, 80 lít/phút, Tiêu chuẩn Nhật bản. Hãng Nittan Nhật bản