0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Bộ đầu báo cháy dạng ống (EN) – Nittan Nhật bản/G7  

Bộ đầu báo cháy ống bao gồm:

-          Bộ phần ống có đế bắt đầu báo Duct Probe Modek UG-3
-          ống nối thu khói chọn theo độ dài khác nhau (mua lựa chọn)
            + ống venture dài 0.6m Model VR-0.6M PIPE
      + ống venture dài 1.5m Model VR-1.5M PIPE
           + ống venture dài 2.8m Model VR-2.8M PIPE
-          Đầu báo cháy (mua lựa chọn)
      Nhà SX : Hãng Nittan Nhật bản/G7