0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Đầu báo khói tại chỗ lắp độc lập hoặc kết nối có dây với tủ báo cháy, Hãng DASS Hàn quốc, Giá: LH 091-320-5510

Chạy pin Lithium 3V, 2400mA dùng 10 năm, cường độ âm thanh trên 85dB, Hãng Dass Hàn quốc, Giá: LH 091-320-5510

Chạy pin Lithium 3V, 2400mA dùng 10 năm, cường độ âm thanh trên 85dB, Hãng Dass Hàn quốc, Giá: LH 091-320-5510