0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Đầu báo gas (LPG) tại chỗ, báo động rò rỉ bếp gas Model XH-215 , Tiêu chuẩn Nhật bản, Hãng New Cosmos Nhật bản

Nhập khẩu trực tiếp. Model KRG-1D, Pin Lithium DC3V bền 10 năm,70dB tại 1m, Hãng Nittan Nhật bản, giá 660,000đ (đã VAT)

Nhập khẩu trực tiếp. Model KRG-1AP, Pin Lithium DC9V bền 10 năm,70dB tại 1m, Hãng Nittan Nhật bản, giá 1,560,000đ (đã VAT)

Nhập khẩu trực tiếp. Model CRG-1D, Pin Lithium DC3V bền 10 năm,70dB tại 1m, Hãng Nittan Nhật bản, giá 660,000đ (đã VAT)

Nhập khẩu trực tiếp. Model CRG-1AP, Pin Lithium DC9V bền 10 năm,70dB tại 1m, Hãng Nittan Nhật bản, giá 1,560,000đ (đã VAT)