0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Mầu đỏ, điện áp 24VDC,  dòng hoạt động 100mA, Hãng DASS Hàn quốc , Giá: LH 091-320-5510

Điện áp 24VDC, dòng hoạt động ≤ 50mA, Hãng DASS Hàn quốc , Giá: LH 091-320-5510

24VDC, 80mA, âm lượng 90dB tại 1m, Hãng DASS Hàn quốc , Giá: LH 091-320-5510

Mầu đỏ, đèn LED cường độ cao, 24VDC, 15~30mA, Hãng DASS Hàn quốc , Giá: LH 091-320-5510

Model DK-805, mầu trắng đỏ, đèn LED cường độ cao, 24VDC, 40mA, Hãng DASS Hàn quốc , Giá: LH 091-320-5510

Mầu trắng đỏ, đèn LED cường độ cao, 24VDC, 20mA, Hãng DASS Hàn quốc , Giá: LH 091-320-5510