0913 205 510
Danh mục sản phẩm

Model DK-P330, 3.3kg, thời gian phun 12 giây, phun 4~5m, Hãng DASS Hàn quốc , Giá: LH 091-320-5510

Model DK-P250, 2.5kg, thời gian phun 8 giây, phun 3~4m, Hãng DASS Hàn quốc , Giá: LH 091-320-5510

Model DK-P150, 1.5kg, thời gian phun 9 giây, phun 3~4m, Hãng DASS Hàn quốc , Giá: LH 091-320-5510

Model: DK-PA300, thời gian phun 10 giây, nhiệt độ kích hoạt 70ºC, Hãng DASS Hàn quốc , Giá: LH 091-320-5510

Model: ANDHA-15, loại quay xuống phun đứng, 15A, 80 lít/phút, Hãng DASS Hàn quốc , Giá: LH 091-320-5510

Model: ANDHV-15, loại quay xuống phun ngang, 15A, 80 lít/phút, Hãng DASS Hàn quốc , Giá: LH 091-320-5510

Loại quay xuống, 15A, 72/105ºC, 80 lít/phút, Hãng DASS Hàn quốc , Giá: LH 091-320-5510

Loại quay xuống, phản ứng nhanh, 15A, 72/105ºC, 80 lít/phút, Hãng DASS Hàn quốc , Giá: LH 091-320-5510

12